مرکز درمانی و تخصصی بیماری های اسکلتی و عضلانی بدون جراحی

درمان تخصصی و بدون جراحی انواع بیماری های کمر، زانو، دست و پا

0 +
سابقه ی کلینیک

این کلینیک با چندین سال سابقه، انواع بیماری های اسکلتی، عضلانی را با روش های جدید درمان کرده است.

0 +
تعداد افراد بهبود یافته ​

افرادی که بهبود می یابند دیگر نیازی به سایر درمان ها مانند جراحی ندارند.

0
تعداد افراد بهبود یافته ​

درمان با لیزر، تزریق اپیدورال، اوزون تراپی و تزریق سیمان

مزیت های روش غیر جراحی

  روش های غیرجراحی امروزه در علم پزشکی پیشرفت بسیار زیادی      داشته است. لیزر درمانی و انواع تزریق برای بیماری های اسکلتی و     عضلانی یکی از روش های غیرجراحی است که درمان قطعی را برای  بیماران فراهم کرده است.                                                                    

مقالات